AVÍS LEGAL

 

 

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini suredafarmacia.cat pertanyen a Farmàcia Sureda , amb domicili a c/ Sils, 1, de Santa Coloma de Farners (17430), tel. 972 84 11 95. El CIF de Farmàcia Sureda és 43676804B

 

 

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

 

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Farmàcia Sureda o de terceres persones amb qui Farmàcia Sureda  ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Farmàcia Sureda difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Farmàcia Sureda  adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Farmàcia Sureda.

 

 

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

 

 

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Farmàcia Sureda  no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a suredafarmacia.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Farmàcia Sureda  no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

 

 

 

Farmàcia Sureda  declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Farmàcia Sureda no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Farmàcia Sureda .

 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

 

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Farmàcia Sureda  informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Farmàcia Sureda  per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Farmàcia Sureda  amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

 

 

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB SUREDAFARMACIA.CAT i FARMACIASUREDA.CAT

 

 

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.

 

SUBSCRIU-TE

Escriu el teu correu electrònic

 

 

Carretera de Sils,1

 

17430, Santa Coloma de Farners

 

 Telèfon.           972 84 11 95

 

 Whatsapp        972 84 11 95

DIRECCIÓ

XARXES SOCIALS

Avís Legal

 

 

De DILLUNS a DISSABTE

Matí de 09:00h a 14:00h i tarda de 16:30h a 20:30h

 

GUÀRDIES EN DIUMENGE/FESTIUS

Matí de 09:30h a 13:00h i tarda de 18:00h a 20:00h

 

24h Localitzades

 

CONSULTAR GUÀRDIES

HORARI

Politica de Cookies

© 2020 By Fonti